Vés al contingut
1

Els pagesos poden tornar a fer cremes, però amb restriccions

 

Per poder fer cremes, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat facilitarà la tramitació per a les autoritzacions, però hi haurà restriccions.

El passat més d’abril, el Govern Espanyol va publicar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que no permet la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrícola o silvícola. Únicament es permet amb caràcter excepcional i amb la corresponent autorització individual per raons de caràcter fitosanitari o bé per prevenció d’incendis forestals on els entorns silvícoles representin un perill. Aquesta Llei pretén l’aprofitament i reciclatge de le restes vegetals.

Per poder realitzar una crema, cal que el pagès tingui declarat el cultiu o plantació i detallar la plaga que l’afecta i que per evitar-ne la propagació se sol·licita la crema.

Un cop sol·licitada la crema, el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica verificarà que figuri al llistat elaborat per l’IRTA sobre plagues i malalties que cal controlar mitjançant la crema de restes vegetals dels cultius afectats.

Si es verifica, es realitzarà un informa que es passarà a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals, que serà qui decideixi finalment si emete o no l’autorització.

El permís es pot demanar al web del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.