Vés al contingut
1

La Residència Natzaret de Malgrat de Mar acull el servei de Llarga Estada de la CSMS

 

 

Ara concentrarà tota l’atenció intermèdia de llarga estada que fins ara es prestava a l’Hospital de Calella. Per tant, els nous pacients que hagin d’ingressar a llarga estada a l’Alt Maresme ho faran directament al Centre d’Atenció Intermèdia Natzaret, on es disposa de 21 llits. A més, el centre també també compta amb la unitat de convalescència, de 21 llits més.

Segons ha informat la Corporació, ara s'incrementa els recursos d’atenció intermèdia a la zona de l’Alt Maresme, amb 42 nous llits. L’Hospital de Calella reconvertirà els llits de llarga estada, que passaran a ser llits de convalescència i cures pal·liatives.


 

Per la seva banda, l’Hospital de Calella augmentarà els llits de mitjana estada polivalent (convalescència i cures pal·liatives) per mitjà dels llits que han quedat alliberats amb el trasllat de la llarga estada al centre Nazaret. En conjunt, aquesta redistribució permetrà créixer un 61% en nombre de llits d’atenció intermèdia a tot l’Alt Maresme i passar dels 69 actuals fins a un total de 111 (subaguts, llarga estada, mitjana estada polivalent, convalescència i pal·liatius).


 

L’accés a aquests recursos es fa per derivació d’altres dispositius: en el cas de la llarga estada, és a través de la Comissió Interdisciplinària Mixta Sociosanitària (CIMSS), i pel que fa a la mitjana estada s’hi accedeix quan el pacient hi és derivat a través de l’hospital o des de l’atenció primària.


 

Els pacients de llarga estada actuals seguiran a l'Hospital fins a rebre l'alta

Pel que fa als pacients que actualment estan ingressats a la Unitat de Llarga Estada de l’Hospital de Calella, seguiran en aquest recurs fins que rebin l’alta o el trasllat a un recurs residencial.


 

Centre d’atenció intermèdia Nazaret

La Residència Nazaret, situada a Malgrat de Mar, va ser fundada l’any 1973 i pertany a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, que gestiona altres centres del SISCAT a la Regió Sanitària de Girona, a Banyoles i a Girona.

La Nazaret continuarà funcionant com a residència per a persones. Segons el CSMS, el centre disposa de l’estructura i del personal necessaris per oferir una bona atenció intermèdia a persones amb malalties cròniques que presenten dependència funcional i complexitat clínica i que, per tant, no poden ser atesos al seu domicili.


 

 

L’atenció intermèdia

L’atenció intermèdia (anteriorment sociosanitària) comprèn el conjunt de cures destinades a persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficar-se de l’actuació simultània de serveis sanitaris i socials. Aquesta xarxa ofereix serveis d’hospitalització i d’altres d’alternatius per a persones que no requereixen l’ingrés.

La unitat de llarga estada forma part dels serveis d’internament i són unitats on s’atenen pacients que estan en tractament rehabilitador, de cures de manteniment i prevenció de complicacions, i com a suport per a persones grans amb malalties cròniques de llarga evolució que han generat incapacitats funcionals. S’hi inclou l’atenció a persones amb demència avançada o amb algun altre trastorn cognitiu de tipus crònic.