Vés al contingut
1

El Maresme consolida la recuperació econòmica iniciada el 2021

 

 

El Maresme experimenta una evolució positiva dels indicadors socioeconòmics analitzats al llarg de l’any 2022, però en termes generals. L’única excepció és l’atur, que registra una davallada notable, d’un -6,7%, per sobre de la reducció a la demarcació de Barcelona. De les activitats econòmiques que més llocs de treball guanyen hi destaquen els serveis d’allotjament i sobretot les activitats administratives d’oficina. El nombre d’empreses creix tímidament, un 0,1%.

 

La recuperació econòmica iniciada l’any 2021 a la província de Barcelona després de la pandèmia es va consolidar al llarg del 2022: bona part dels indicadors van recuperar els nivells previs a la crisi de Covid-19 i fins i tot alguns els van superar.


 

Per sexe, l’atur cau sobretot entre les persones de 45 a 54 anys. Entre els grans sectors d’activitat econòmica, el que ha vist disminuir més l’atur ha estat els serveis (-1.276), i l’agricultura en termes relatius (-19,8%).


 

El Maresme té una població de 462.213 habitants

És la quarta comarca més poblada d’entre les tretze comarques barcelonines. Respecte a un any enrere la població ha crescut un 0,6%. La població amb nacionalitat espanyola puja un 0,6%, mentre que l’estrangera ho fa un 0,3%, destacant la població de nacionalitat argentina (7,4%) i italiana (11,2%), i el descens de la marroquina (-5,5%).