Vés al contingut
1

El Maresme tanca el 2022 amb més de 138.000 llocs de treball, una xifra històrica per un mes de desembre

 

Ho diu un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona al Maresme que destaca que el nombre de persones afiliades a la comarca frega les 194.000 i la taxa d'atur registral de desembre se situa en el 10,1%, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008. És un comportament similar al registrat pel conjunt de Catalunya i que denota l’impuls del mercat del treball

Concretament, durant el darrer any el creixement interanual del nombre de llocs de treball i de persones afiliades s’ha enfilat per sobre del 2%.


 

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa un creixement anual de les afiliacions entre els assalariats (2,9%), mentre que entre els autònoms disminueix lleugerament (-0,1%). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha augmentat als serveis i a la construcció —un 0,2% i un 0,4%, respectivament—, i ha disminuït al primari i a la indústria —un -4,4% i un -2,6%, respectivament. En canvi, el nombre d’assalariats ha crescut a tots el sectors respecte a un any enrere: un 3,5% a la construcció, un 3,0% als serveis, un 2,9% a l’agricultura i un 2,1% a la indústria Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 0,3% a les micro-empreses (de fins a 9 treballadors), un 4,9% a les petites (de 10 a 49 treballadors) i un 6,8% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més); en canvi, entre les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) el nombre d’assalariats ha disminuït un 0,9%, en línia amb el menor nombre d’empreses en aquest tram de treballadors.


 

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut un 2,2% entre les de 10 a 49 treballadors i un 14,8% entre les 250 i més treballadors (de 27 a 31 empreses). En canvi, ha disminuït un 0,1% el nombre d’empreses de fins a 9 treballadors i un 3% les de 50 a 249 treballadors, com a resultat del salt que han registrat en el tram de treballadors. Amb tot, però, la dimensió mitjana de treballadors per empresa a la comarca ha augmentat el darrer any, fruit del bon dinamisme de la xifra de persones assalariades. Així si al desembre del 2013 es computaven 7 treballadors per compte de cotització, a finals del 2022 la proporció augmenta fins a 8,7.

Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (2,4%) que els homes (1,8%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d'edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys (-2,1%).


 

Fotografia: Mònica Masramon, presidenta de la Cambra territorial del Maresme, i Rosa Marín, responsable de la Cambra territorial del Maresme.