Vés al contingut
1

#RecordaPineda amb l'Arxiu Municipal et descobreix en naixement del Carrer de Mar

 

Els orígens d’aquest carrer es remunten al dia 6 de juliol de 1499 quan els bescomptes de Cabrera i de Bas compren unes feixes de terra que s’estenien des de l’actual plaça de Catalunya fins al mar, i amb una amplada de 3,08 m. La intenció era construir un camí públic que connectés la vila amb el mar, així afavorir l’arribada i l’enviament de productes a través d’embarcacions de transport. Tres dies després, els mateixos bescomptes, un cop construït el camí, el van revendre pel mateix preu al poble de Pineda.

 

Durant uns quants anys, el camí va estar sense edificar des de l’actual cantonada del c. Jaume I fins a mar. No hem d’oblidar que habitar zones properes al mar en aquells anys era perillós pels atacs de pirates otomans.

 

2


 

És a partir d’inicis del s. XVIII que es tenen documentades dues cases a la part més baixa del c. de Mar, una a cada cantó de carrer. Durant aquest segle i principi del s. XIX, l’últim tram del carrer i part de l’actual c. Ignasi Iglesias van quedar urbanitzats pel que es coneixia com a Raval de Mar, el barri de pescadors de Pineda. Van haver de passar uns setanta anys perquè la part sense urbanitzar entre el Raval i la part altra del c. de Mar es comencés a edificar. Primer va ser la casa de Cal Coronel, 1870, posteriorment es va urbanitzar el c. Justícia i les cases d’estiuejants del pg. de Mar, 1890-1900.

 

1

 

1

 

 

1
 

A inicis del s. XX, es va realitzar la promoció de cases que van del n. 29 al 47, fent cantonada amb el c. Jaume I. Conjunt de nou cases amb les mateixes característiques constructives.

 

1
 

Amb el pas dels anys es van anar urbanitzant els terrenys encara sense edificar amb habitatges i alguna indústria. Principalment durant les dècades de 1920 i 1930 amb l’arribada de persones provinents de la província d’Almeria i de l’interior de Catalunya.