Vés al contingut
1

L’Ajuntament de Pineda aprova el Pla Local de Salut 2021-2025

 


 

L’any 2020 la regidoria de Salut de Pineda va iniciar el procés de redacció del Pla Local de Salut Municipal pel període 2021-2025. La redacció d’aquest pla ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha implicat a totes les àrees i regidories municipals. El projecte de redacció va partir d’un diagnòstic de la situació de Pineda. A grans termes aquesta anàlisi dibuixa un municipi on gairebé la meitat de la població d’entre 18 a 74 anys té excés de pes, i d’aquests un 15% presenta obesitat. A més un 40% de la població pateix alguna malaltia o problema de salut crònic, un 8% necessita d’una altra persona per realitzar les activitats diàries i un 22% de les persones tenen hàbits sedentaris.


 

La diagnosi prèvia també es fixa en l’alt nivell d’atur i un nivell educatiu baix en relació a altres municipis de la comarca, aspectes que també determinen l’estat de salut de la ciutadania de Pineda com a generadors de desigualtats.

 

1
 

Cinc eixos d’intervenció

Per poder intervenir en aquestes problemàtiques, el Pla Local de Salut 2021-2025 planteja cinc eixos d’actuació: promoció i prevenció de la salut, accions comunitàries en salut, protecció de la salut, entorns saludables i bon govern de la salut pública.


 

Per cada eix es plantegen una sèrie d’objectius i les seves corresponents actuacions amb els indicadors que han de servir per avaluar la seva consecució i l’impacte sobre la salut. A banda es prioritzen dos àmbits d’intervenció que s’abordaran amb dos projectes transformadors i transversals amb equips de treball de dins i fora de l’ajuntament. Aquests àmbits també són els que més preocupen a la ciutadania del municipi d’acord amb els resultats de l’enquesta participativa del pla. Per una banda es treballarà en un projecte per reduir la prevalença del sobrepès i l’obesitat en la població infantil i juvenil i per l’altre un que intervindrà en la construcció de programes de salut comunitària.