Vés al contingut
1

Es presenta el nou mapa de d'hàbitats del Parc de Montnegre i el Corredor

 

S'ha fet a escala 1:10.000 i és lliure accés i inclou les zones d'ampliació proposades, entre elles, al terme municipal de Pineda.

S'ha fet durant els anys 2015 i 2020 a partir de diverses fonts cartogràfiques i de treball de camp. La superfície cartografiada té 17.457,52 hectàrees, que inclouen tant la superfície actual del Pla Especial (15.010 ha) com les zones proposades per la seva ampliació.

L'estudi destaca que el Montnegre és altament forestal on hi predominen les suredes i els alzinars. Aquesta cartografia de detall pot tenir diferents aplicacions per a la gestió i la conservació tant dels propis hàbitats cartografiats com de les espècies reals i potencials que hi habiten, així com estudis de connectivitat i d'ecologia del paisatge, entre d’altres.


 

El mapa es pot descarregar en format shape des de la web del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació (GEOVEG) de la Universitat de Barcelona (UB), que és l’equip que ha coordinat els treballs. L'autor de la cartografia és el botànic Cèsar Gutiérrez. També està disponible a la web del Parc del Montnegre i el Corredor i a la web Conservació de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. Per obrir aquest format de mapa, cal disposar d’un programa de visualització de cartografia (SIG).