Vés al contingut
1

ERC-JxP demanarà un Ple extraordinari per debatre una moció sobre la suficiència financera dels ens locals


Foto d'Arxiu del grup d'ERC-JxP

 

El Grup Municipal d'ERC-JxP assegura en un comunicat que s'acullen a l'article 93 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) que permet la petició d'una convocatòria de Ple extraordinari si ho demana la quarta part dels membres del consistori. En aquest cas, ho demanaran els set regidors i regidores del grup municipal d'ERC -Junts x Pineda, amb un únic punt a l'ordre del dia que és el debat de la Moció per a la suficiència financera dels ens locals.

Segons ERC-JxP «la motivació de la solicitut és la urgència de prendre un posicionament com a municipi previ a la votació al Congreso de los Diputados del decret que pot determinar la fórmula que afecti  a l'utilització del romanent municipal».


 

Segons ERC-JxP, «per tal que Pineda es pugui afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur» segons diu textualment la moció.

La moció demanarà que el ple de Pineda pugui demanar a l'Estat a recollir les reivindicacions financeres municipals, emplaça al Govern espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi. També demana que l’Estat permeti que les administracions locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals.

Demana també al Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.

També volen apel.lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.

I finalment que es reguli la Llei d'obligació per qualsevol nova regulació.


 

ERC-JxP demana la celebració del ple que es podria celebrar el mes de setembre.