Vés al contingut
1

#RecordaPineda amb l'Arxiu Municipal de Pineda recorda els inicis de l'estiueig

L’arribada del tren a Pineda l’any 1859 va facilitar l’inici del fenomen que es coneix com l’estiueig, i com a conseqüència, la instal·lació a la platja de les típiques casetes de fusta pels banys, utilitzades per canviar-se de roba i guardar les pertinences personals (1).

 

1

La primera notícia que tenim a Pineda de l’existència d’aquesta activitat a la platja és l’any 1861 quan el regidor Climent Tauler renuncia al seu càrrec per poder dedicar-se al negoci de banys que regentava.

La colònia d’estiuejants estava formada principalment per famílies benestants de Barcelona que feien llargues estades d’estiu al nostre poble, i així gaudir dels banys de mar (2), conegut com prendre les aigües.

 

1


 

Segons les sol·licituds conservades a l’Arxiu Municipal es poden establir diversos períodes de titularitat de les casetes de bany:

- Evarist Vives Maresma des de 1899 fins a 1914 (3).
- Francisco Pimàs Durlan des del 1915 fins al 1921 (4).
- Joaquim Estol Ragull i família des de 1922 fins el 2010, any del seu tancament definitiu.

 

1

1

 

A partir de 1961, i amb l’arribada del nou turisme europeu, es van establir uns nous banys, El Burret, regentats per Jordi Horta Noguera (5).

 

1

En tots els anys que la família Estol va regentar els Banys van viure diferents canvis i entrebancs, que podem recollir també gràcies a l’aportació d’imatges i informació per part de Joaquim Estol Pérez. Durant la Guerra Civil i els inicis de la postguerra l’activitat s’aturar. Van canviar la localització inicial a la part de Calella de la Confraria, per evitar molèsties als pescadors, al cantó oposat la dècada de 1950. Es va ampliar el negoci amb servei de bar al 1955 (6), i la instal·lació d’una pista de ball l’any 1961. El lloguer de les casetes de fusta va estar vigent fins el 1993, i a partir del següent any fins el 2010 es van dedicar únicament al servei de bar.

 

1