Vés al contingut
1

Estudi per conèixer la incidència real de les caigudes entre els pacients hospitalitzats

 

CSMS

 

La recollida de dades es fa en diferents unitats d’hospitalització de Calella i Blanes. El projecte ha de permetre dissenyar estratègies nacionals de prevenció que permetin disminuir aquests fets que tenen unes conseqüències molt negatives per als pacients i el sistema sanitari. Segons l’informe sobre notificacions de seguretat del pacient a hospitalització d’aguts del Departament de Salut del 2022, el 28% dels incidents notificats són caigudes.


 

Un total de 13 professionals d’infermeria i tècnics de cures auxiliars d’infermeria (TCAI) de les unitats d’hospitalització de Calella i Blanes participen en un estudi d’àmbit nacional multicèntric que té per objectiu principal conèixer la freqüentació de caigudes en els diferents centres hospitalaris de tot l’estat. Les caigudes són els incidents que es produeixen amb més freqüència en l’àmbit hospitalari. Així doncs, amb aquesta iniciativa, liderada per infermeres, es vol conèixer la incidència real de les caigudes entre els pacients hospitalitzats i els factors que influeixen en aquests incidents, així com la despesa sanitària que representen per poder dissenyar estratègies nacionals de prevenció que ajudin a disminuir aquests fets i les conseqüències que se’n deriven per a la salut de les persones afectades

La seguretat del pacient representa un pilar clau de la qualitat en el sistema sanitari. L’Aliança per a la seguretat del pacient a Catalunya el 2009 va iniciar el projecte sobre prevenció de caigudes, iniciativa que es va fer extensiva a la Corporació i actualment es continua treballant en aquest aspecte per millorar-ne els resultats. Per això, s’actualitza el protocol, es fa seguiment de les caigudes, es porta a terme formació als professionals i es fan sessions divulgatives i campanyes informatives per a la població mitjançant cartelleria amb recomanacions a totes les habitacions o a les pantalles de les sales d’espera.

 


 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) sosté que les caigudes són la segona causa de mort per accident involuntari a escala mundial: 424.000 persones moren cada any a causa d’una caiguda. En persones més grans de 65 anys es calcula que el 30% cauen i en persones institucionalitzades el percentatge augmenta fins a un 50%. Precisament en les persones ingressades les caigudes provoquen que augmenti la comorbiditat i la possible alteració de la qualitat de vida futura, i, d’altra banda, aquests incidents representen també un impacte econòmic important per al sistema sanitari. Per això, la importància de conèixer les causes que les produeixen i poder prendre mesures eficients al respecte.