Vés al contingut
1

La Covid va canviar el model turístic del Maresme i el mitja de transport per arribar-hi

 

 

L’informe mostra que el Maresme és, després del Barcelonès, la comarca amb més volum d’activitat turística, tant en termes d’oferta com de demanda. L’origen dels viatgers va ser un dels aspectes que més va variar: el 59,8% dels turistes que van venir el 2021 residien a Catalunya, un 38,6% més que el 2019, invertint la tendència. En canvi, va baixar el turista provinent de la resta d’Europa: va suposar el 23% del total, un 40,6% menys que el 2019. Els visitants de la resta del món van ser residuals, només un 1,7%.

La pandèmia va canviar profundament les nostres vides, afectant tots els sectors i també el turisme. Les dades mostren l’evolució de la pandèmia al sector: 853.400 viatgers es van allotjar en establiments hotelers l’any 2021, i això representa un 173,8% més que el 2020, quan hi havia grans mesures restrictives. El mateix passa amb els càmpings i amb el turisme rural.

La majoria de turistes del Maresme van viatjar en parella (40,5%) o amb la família (39,8%). El mitjà de de transport escollit per arribar també va canviar: el vehicle propi es va imposar, representant el 72,2%, un 31,5% més que el 2019.

 

Viatgers al Maresme per gaudir del lleure

El motiu principal del viatge van ser el lleure i les vacances (84,9%), majoritari al Maresme. Més de la meitat dels turistes (61,8%) van cercar informació sobre la destinació a les pàgines web i el 19,5% es van deixar recomanar per amics i familiars. Només el 15,6% no van consultar cap font d’informació.

Una dada destacada que mostra l’informe és que el 57,9% dels turistes repeteixen la visita a la comarca del Maresme, mentre que el 37,6% restant és la primera vegada que hi van. L’estada mitjana l’any 2021 va ser de 4,9 nits, superior a les 4,1 del 2020.

Els turistes enquestats van valorar globalment la destinació amb un 8,4. Els ítems més ben valorats van ser el caràcter i l’amabilitat de la gent (8,7) i l’allotjament (8,7). En canvi, l’oferta d’aparcament va rebre la puntuació més baixa (6,2). La reputació en línia dels allotjaments del Maresme va ser d’un 7,87 i la dels restaurants del 8,12 per sobre de la mitjana de la Regió de Barcelona (7,97). Va augmentar també la valoració en línia dels atractius del Maresme fins a arribar al 8,51.