Vés al contingut
1

Vaga a l'educació, aquest dimecres i dijous

 

Foto d'arxiu.

 

Els sindicats demanen «el retorn del deute de tots els anys en què l’Administració ha deixat de pagar aquest complement». El Departament proposa: fer el retorn “un cop hi hagi disponibilitat pressupostària” mentre que els sindicats demanen un calendari.

També volen la integració dels Professors Tècnics d’FP al Cos de Professors d’Ensenyaments Secundari i establir un complement retributiu per al professorat del cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny equiparable a les retribucions d'altres professors. També demanen el retorn lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.

Per ara no ha estat possible arribar a un acord i totes les vies d’acció estan obertes segons els sindicats. No descarten poder arribar a acords.


 

Serveis mínims

Els serveis mínims de la vaga d'educació fixen un docent per cada tres aules d'infantil a secundària. Al menjador, les extraescolars, les llars d'infants i a l'educació especial hi ha d'haver el 50% del personal. Segons el document, han registrat diversos avisos de vaga els sindicats USTEC-STEs, COS, CCOO, UGT, Intersindical-CSC, CGT i Professors de Secundària.

Pel que fa a les dependències administratives a la seu central i dels serveis territorials del Departament, hi ha d'haver una persona cada unitat orgànica entre el personal directiu i dues en el servei d'informació i atenció ciutadana.

L'ordre dels serveis mínims estableix també que les direccions dels centres, un cop escoltat el comitè de vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims dictats, exclòs el del comitè de vaga. A més, aquests serveis mínims els ha de prestar preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret a vaga. Està cridat a la vaga tot el personal laboral fix, indefinit, interí i temporal, el personal docent, el personal funcionari que depèn del Departament, el personal laboral destinat a les lars d'infants de titularitat de la Generalitat i el personal laboral docent de titularitat municipal i de les diputacions. També el personal docent dels centres que depenen del Departament de Justícia.