Vés al contingut
1

Mascaretes obligatòries des d'aquest dijous, quan no es pugui garantir la distància de 2 metres

Foto: Unsplash

 

A partir de demà dijous serà obligatori dur mascareta en espais públics quan no es pugui garantir distància entre persones de 2 metres.

L'ús de mascareta serà obligatori per als més grans de 6 anys a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys de 2 metres. La mascareta no és obligatòria per fer esport.


 

Excepcions

a) Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de mascareta.


 

b) Persones en què l'ús de mascareta resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.


 

c) Desenvolupament d'activitats en què, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulti incompatible l'ús de la mascareta.


 

d) Causa de força major o situació de necessitat.