Vés al contingut
1

Inici del període de sol·licitud de beques per a estudis superiors

 

Foto d'arxiu

 

El període per a tramitar la sol·licitud de les beques serà de dilluns 26 a divendres 30 de setembre. Per tramitar presencialment, cal inscriure's mitjançant el servei de cita prèvia.

Les podran sol·licitar tots aquells alumnes que cursin estudis de primer curs de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), graus universitaris i programes de diversificació curricular per a la transició de la vida adulta en centres d’educació especial. Els ajuts econòmics estan determinats per a la subvenció d’una part de la matrícula o dels costos del desplaçaments i transports que comportin realitzar aquests estudis en centres de fora del municipi. 


 

Requisits per rebre els ajuts

Els requisits bàsics per poder demanar una beca d’estudis superiors, a banda d’estar matriculat en un dels esmentats estudis pel curs 2022-2023 en instituts públics de la Generalitat de Catalunya o en centres integrats o adscrits a la universitat catalana o pública de qualsevol altre indret de l’estat són: estar empadronat a Pineda de Mar, com a mínim i de forma ininterrompuda, des de l’1 de gener de 2021 i que els ingressos familiars no superin el barem establert a les bases reguladores, és a dir, disposar d’una renda per càpita inferior al doble de l’Indicador de Renda de Suficiència, establert per a l'exercici de 2022 en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.


 

La tramitació de les beques es pot realitzar telemàticament a través de seu.pinedademar.org o presencialment a l'Ajuntament (OAC).